Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Lietuvos Respublikos ambasada Indijos Respublikoje ieško darbuotojų darbui pagal terminuotas darbo sutartis

Sukurta 2020.06.08 / Atnaujinta 2020.06.08 06:59

Lietuvos Respublikos ambasada Indijos Respublikoje (toliau – ambasada) skelbia atranką į dvi (2) raštvedžio pareigybes ambasados konsuliniame padalinyje.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Mokėti lietuvių  ir anglų kalbas ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. Išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;

5. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

7. Būti susipažinus su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą;

8. Atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pagrindinės funkcijos:

1. Pagal kompetenciją prisideda prie konsulinių funkcijų vykdymo, vadovaujantis Konsulinio statuto 14-42 straipsnių nuostatomis;

2. Teikia informaciją interesantams konsuliniais klausimais, rengia konsulinę informacinę medžiagą, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;

3. Atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;

4. Priima lankytojus, konsulinius dokumentus, tvarko konsulinę korespondenciją;

5. Rengia konsulinius dokumentus, dokumentų projektus;

6. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis institucijomis konsuliniais klausimais;

7. Atlieka konsulinių dokumentų vertimus raštu;

8. Formuoja konsulinių dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą ir tvarko archyvą;

9. Pagal kompetenciją palaiko ryšius su lietuvių bendruomene;

10. Ruošia konsulinius dokumentus siųsti diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu, tvarko diplomatiniu paštu ir/ar diplomatiniu kroviniu gautus konsulinius dokumentus;

11. Vykdo kitus ambasados vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumai: panašaus darbo patirtis, hindi kalbos mokėjimas.

Su darbuotojais bus sudaroma terminuota 1 metų darbo sutartis. Siūlomas pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. birželio 22 d. 12 val. (Indijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

Papildoma informacija teikiama el. paštu [email protected]

Susijusios naujienos Visos naujienos »

Naujienlaiškio prenumerata